Grupa Mex Polska ponownie wyceniona przez Dom Analiz SII

Grupa Mex Polska ponownie wyceniona przez Dom Analiz SII

Dom Analiz SII  | 15.04.2019 10:37

Dom Analiz SII zaktualizował rekomendację inwestycyjną dla akcji Mex Polska (WA:MEXP), podtrzymując wcześniejsze zalecenie „kupuj”. Nowa 12-miesięczna cena docelowa dla tych walorów ustalona została na poziomie 7,07 zł.

Jak przewidzieliśmy w poprzednim naszym raporcie, plany Zarządu Spółki co do liczby otwarć nowych lokali oraz idącej za tym znaczącej poprawy wyników okazały się zbyt ambitne. W 2018 roku powstały 2 kolejne restauracje „PanKejk” (spośród średnio 3 planowanych rocznie), jeden lokal „Klubokawiarnia”, a także 3 bistra „Pijalnia Wódki i Piwa” (spośród średnio 5 planowanych rocznie). Jednocześnie wszystkie wspomniane wyżej placówki „Pijalnia Wódki i Piwa” otwarte zostały nie jako lokale własne, ale w modelu franczyzowym, a dodatkowo w I półroczu zamknięta została jedna z restauracji „The Mexican”. W konsekwencji przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się w 2018 roku tylko o 3,3% rdr do poziomu 66,5 mln zł. Wynik EBITDA w tym samym okresie wzrósł o 2,7% rdr do 6,1 mln zł, a wynik netto spadł o 14,2% rdr do 3,2 mln zł, przy czym zwrócić należy uwagę na zdarzenia jednorazowe, m.in. w postaci rozwiązania części aktywa na podatek odroczony w związku z ustawowym obniżeniem stawki podatku CIT z 15% na 9% (negatywny wpływ na wynik netto równy 0,72 mln zł).

W naszych prognozach pozostajemy ostrożni co do szacowanego tempa rozwoju lokali własnych Grupy. Do końca 2023 roku założyliśmy zwiększenie liczby restauracji „PanKejk” z obecnych 4 do 8 placówek oraz nowego konceptu „Prosty Temat” z 1 do 3 placówek. Jednocześnie konserwatywnie przyjęliśmy tylko jedno otwarcie lokalu własnego „Pijalnia Wódki i Piwa” w okresie prognozy. Naszym zdaniem motorem napędowym wyników Grupy może stać się dynamiczny rozwój sieci franczyzowej, który mocno przyspieszył w ostatnich miesiącach – w konsekwencji zakładamy, że liczba placówek franczyzowych zwiększy się z obecnych 8 do 24 w 2023 roku. Zwracamy przy tym uwagę, że model ten charakteryzuje się co do zasady niższym ryzykiem (choć potencjalne zyski są ograniczone do otrzymywanych opłat franczyzowych). Jednocześnie założyliśmy, że pozytywny wpływ na wyniki Grupy Mex Polska od 2019 roku będzie miało obniżenie stawki podatku CIT z 15% do 9%.
Prognozy finansowe


Kluczowe założenia przyjęte w wycenie

Nasze prognozy i wycenę opieramy na następujących założeniach:
 • oczekujemy, że w kolejnych latach ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce pozostanie dobra, a rosnące dochody konsumentów sprzyjać będą firmom działającym na rynku restauracyjnym;
 • przyjęliśmy, że liczba restauracji „The Mexican” w kolejnych latach nie zmieni się, a więc pozostanie 6 takich restauracji;
 • zakładamy, że w 2019 roku otwartych zostanie aż 8 nowych lokali „Pijalnia Wódki i Piwa” (zwracamy uwagę, że od początku 2019 roku były już 3 otwarcia, a 3 kolejne powinny nastąpić w ciągu kilku następnych tygodni). Na dalsze lata prognozy zakładamy jednak stopniowe spowolnienie tempa otwarć, tj. do 4 w 2020 roku, 3 w 2021 roku oraz do 2 rocznie w latach 2022-2023 w przypadku modelu franczyzowego. Dodatkowo, ze względu na trudności ze znalezieniem atrakcyjnych lokalizacji w większych miastach, założyliśmy tylko jedno otwarcie lokalu „Pijalnia Wódki i Piwa” jako placówki własnej (w modelu przyjęto, że otwarcie to nastąpi w 2022 roku);
 • dla restauracji „PanKejk” przyjęliśmy założenie, że do 2023 roku liczba placówek zwiększy się z 4 do 8 (po jednym otwarciu rocznie w latach 2019-2022), a dla nowego konceptu „Prosty Temat” z 1 do 3 lokali (drugie otwarcie w 2019 roku oraz kolejne w 2021 roku). Jednocześnie założyliśmy, że wszystkie te restauracje będą otwierane jako lokale własne;
 • Spółka ujawniła w raporcie rocznym zamiary rozwoju „Pijalni Wódki i Piwa” na rynku niemieckim. Póki co brak jest większych szczegółów na ten temat, dlatego z ostrożności w naszej prognozie nie uwzględniamy wejścia na rynek niemiecki;
 • w naszej prognozie uwzględniliśmy fakt, że nowe lokale potrzebują minimum kilku miesięcy na osiągnięcie swojego pełnego potencjału. Jednocześnie założyliśmy, że lokale otwierane w mniejszych miastach (w naszych prognozach są to bistra „Pijalnia Wódki i Piwa” w modelu franczyzowym) co do zasady generują mniejsze przychody niż placówki w większych miastach;
 • naszym zdaniem Spółka w dalszym ciągu odczuwać będzie presję płacową, a jednocześnie negatywnie na rentowność sprzedaży mogą wpływać rosnące ceny surowców spożywczych. Częściowo ten wpływ może być niwelowany poprzez optymalizację wielkości oraz składu serwowanych dań i napojów, a także poprzez podwyższanie cen sprzedawanych towarów. W dłuższej perspektywie takie działania mogą okazać się jednak niewystarczające lub przyczynić się do spadku odwiedzin klientów. Zgodnie z naszymi założeniami relacja wszystkich kosztów operacyjnych do przychodów w kolejnych latach będzie jednak nieco niższa niż w 2018 roku ze względu na rozwój modelu franczyzowego, w którym otwierane są niektóre placówki Grupy Mex Polska;
 • oczekujemy, że wskaźniki rotacji kapitału obrotowego kształtować się będą na podobnych poziomach jak w poprzednich latach;
 • tempo wzrostu wolnych przepływów pieniężnych (g) po okresie prognozy ustaliliśmy na poziomie 1%;
 • szacujemy, że na otwarcie nowych restauracji „PanKejk” i „Prosty Temat” potrzeba około 0,5-0,7 mln zł. W przypadku bistr „Pijalnia Wódki i Piwa” przyjmujemy CAPEX na jeden nowy lokal równy 0,2-0,3 mln zł, przy czym zwracamy uwagę, że zdecydowana większość nowych lokali tego konceptu zgodnie z naszą prognozą ma powstać w modelu franczyzowym, który nie wymaga od Grupy Mex Polska ponoszenia nakładów inwestycyjnych;
 • założyliśmy, że wydatki inwestycyjne w okresie rezydualnym zrównają się z wartością amortyzacji;
 • część spółek z Grupy Kapitałowej Mex Polska od początku 2019 roku będzie korzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego na poziomie 9%. W naszym modelu przy przyjęliśmy założenie, że efektywna stopa podatkowa dla Grupy w kolejnych latach wynosić będzie 14%.
Wycena

--
Niniejsza notka jest skrótem raportu Domu Analiz SII. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.domanaliz.pl. Rekomendacja została wydana 15 kwietnia 2019 roku o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 15 kwietnia 2019 roku, godz. 8:00. Autorem raportu jest Paweł Juszczak. Dom Analiz SII zawarł ze Spółką Mex Polska umowę o przygotowanie niezależnej rekomendacji inwestycyjnej.

Dom Analiz SII

Artykuły powiązane

Najnowsze komentarze

Dodaj komentarz
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dyskusja
Napisz odpowiedź...
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.

Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Wyloguj się
Czy jesteś pewny, że chcesz się wylogować?
NieTak
AnulujTak
Zapisz zmiany

+