Wykres dnia: obligacje wysyłają sygnał końca wzrostów?

Wykres dnia: obligacje wysyłają sygnał końca wzrostów?

Investing.com  | 07.02.2019 16:01

Pojawiają się kolejne doniesienia na temat tego, że poświąteczny rajd akcji znalazł się w martwym punkcie. I tak rzeczywiście jest. Ale jak dużo z tych doniesień jest samonapędzającą się przepowiednią?

Jak zareagują inwestorzy detaliczni, gdy wszystkie media finansowe ostrzegają, że najdłuższy rajd byka na giełdzie zaczyna tracić momentum?

Od miesięcy przyjmowaliśmy coraz bardziej niedźwiedzie nastawienie względem rynku akcji. Podczas gdy obecny rajd doprowadził nas powyżej komfortowych poziomów - z naszej perspektywy - utrzymujemy naszą prognozę, która opiera się na przekonaniu, że rynek przecenił gołębie nastawienie Fed, a nawet prawdopodobnie błędnie zinterpretował komentarze Jerome Powella jako zmianę polityki Rezerwy. Postrzegamy to bardziej jako wstrzymanie przyszłych podwyżek z powodu braku danych spowodowanego zamknięciem rządu.

Jednak ze względu na mętny obraz sytuacji na parkiecie, sugerujemy spojrzenie na inny walor w celu uzyskania nowej perspektywy.10-Year Treasury Yields

Rentowności obligacji Skarbu Państwa zazwyczaj utrzymują ujemną korelację z rynkiem kapitałowym. Ceny akcji rosną, gdy inwestorzy starają się podejmować wyższe ryzyko i wycofują kapitał z akcji kupując obligacje, gdy szukają bezpieczeństwa.

Rentowność utrzymuje odwrotną relację z cenami. Rosnący popyt na obligacje Skarbu Państwa podnosi ceny papierów, obniżając ich rentowność. I odwrotnie, spadek popytu lub rosnąca podaż powoduje spadek cen obligacji zwiększając różnicę pomiędzy aktualną wyceną a wypłatą obligacji, a co za tym idzie - wzrost rentowności.

Na wykresie obligacji dziesięcioletnich wyraźnie widać, że rentowności od pewnego czasu zniżkują, gdy notowały swoje maksima w okresie od października do grudnia, pozostając przy tym w pozytywnej korelacji z akcjami amerykańskimi, z powodu obaw przed recesją. Należy zauważyć, że silny wzrost cen akcji, który nastąpił pod koniec grudnia, spowodował wzrost rentowności z 2,5 do 2,8 procent nie zmieniając jednocześnie trendu.

Dlaczego więc rentowności nie wzrosły, skoro inwestorzy porzucają obligacje w związku z rosnącym apetytem na ryzyko? Pamiętamy, że przez cały czas trwania rajdu byka wskazywaliśmy na niski wolumen? Dzieje się tak dlatego, że nie pojawiło się szerokie zainteresowanie obecnymi wzrostami. Inwestorzy pozostali przy obligacjach.

Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskiego Skarbu Państwa od początku 2019 roku znajdują się w formacji trójkąta. Sugeruje ona tymczasową równowagę pomiędzy podażą i popytem, ale nie zmienia trendu średniookresowego, który od grudnia zniżkuje. Jeśli trójkąt zostanie wybity dołem, oznaczałoby to ciągły popyt na obligacje, co z kolei oznaczałoby, że inwestorzy stracili apetyt na ryzyko, a także wskazywałoby na wznowienie trendu rotacji inwestorów z aktywów ryzykownych na aktywa bezpieczne.

Należy zauważyć, że zarówno RSI, jak i MACD spadły do najbardziej wyprzedanych poziomów od początku 2016 r. Od tego czasu oba te wskaźniki nieco się podniosły, sugerując potencjalne odwrócenie tendencji na wykresie rentowności, ale, jak już wskazaliśmy, tak się nie stało. RSI, po utworzeniu dna, buduje raczej tę samą konsolidację w formie trójkąta, co rentowności. MACD z kolei odbiło się gwałtownie po powrocie do linii zero. Oba wskaźniki pokazują, że są ściśnięte pomiędzy dwiema przeciwstawnymi narracjami.

Które z nich wygrają? Stawiamy na wyłamanie dołem formacji trójkąta co będzie zwiastowało kontynuację dotychczasowego trendu, ponieważ 50 DMA broni opór górnego ograniczenia trójkąta, a 100 DMA spadło poniżej 200 DMA, co świadczy o ogólnym trendzie spadkowym

Jeśli tak się stanie, jest niemal pewne, że wycena akcji również spadnie.

Investing.com

Artykuły powiązane

Najnowsze komentarze

Dodaj komentarz
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dyskusja
Napisz odpowiedź...
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.

Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Wyloguj się
Czy jesteś pewny, że chcesz się wylogować?
NieTak
AnulujTak
Zapisz zmiany

+