NBP: Firmy oczekują wzrostu cen PPI na wysokim poziomie w II kw. br.

NBP: Firmy oczekują wzrostu cen PPI na wysokim poziomie w II kw. br.

ISBNews  | 19.04.2019 11:36

NBP: Firmy oczekują wzrostu cen PPI na wysokim poziomie w II kw. br.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Pomimo wyraźnego spadku względem poprzedniego kwartału oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące wzrostu cen wyrobów własnych, wciąż kształtują się na względnie wysokim poziomie, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Zarówno średnie tempo prognozowanego wzrostu cen produkcji, jak i wskaźnik saldowy prognoz cen na II kw. 2019 r., są obecnie istotnie wyższe od swoich przeciętnych wartości z poprzedniego roku. Oba wskaźniki odnotowały jednak istotne spadki względem poprzedniego badania, podążając za wskaźnikiem prognoz cen surowców. Spadki te wynikają prawdopodobnie z wcześniejszego przeszacowania spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw.

Jak podaje NBP, na względnie wysokim poziomie (pomimo spadku względem poprzedniego badania) kształtuje się również współczynnik przełożenia cen surowców na ceny wyrobów własnych

"Oznacza to, że kształtowanie się cen zaopatrzenia będzie nadal kluczowe dla zmian cen producentów. Najsilniejszego wzrostu cen produkcji spodziewają się przedsiębiorstwa budowlane, nieco wolniejszego przemysłowe i usługowe" - czytamy dalej.

"W perspektywie kolejnych kilku kwartałów wzrostowi cen sprzyjać może względnie wysoki stopień wykorzystania zdolności wytwórczych oraz relatywnie silna presja płacowa, przekładająca się na przyspieszony wzrost wynagrodzeń. Z drugiej strony pogarszają się perspektywy w obszarze popytu, głównie w przypadku sprzedaży eksportowej. Ujemnie na dynamikę cen producenta może także oddziaływać ewentualne spowolnienie lub zahamowanie – występującej w I kw. br. – tendencji deprecjacyjnej złotego względem dolara oraz euro (w ujęciu rocznym)." - czytamy także.

Przedsiębiorstwa oczekują wolniejszego niż w poprzednim kwartale wzrostu - w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wskaźnika CPI.

"Po wyraźnym wzroście w grudniowym badaniu, w marcu br. obniżył się bowiem odsetek przedsiębiorstw prognozujących szybszy wzrost cen konsumenta (o 5 pkt proc.). Na tle danych z ostatnich pięciu lat odsetek firm spodziewających się przyspieszenia lub utrzymania inflacji cen konsumenta na dotychczasowym poziomie (62%) jest relatywnie wysoki. Obserwowany od około dwóch lat wzrost tego odsetka nie znalazł jednak dotychczas odzwierciedlenia w danych o CPI" - podano także.

W marcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2761 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)

Ważne fakty

Najnowsze komentarze

Dodaj komentarz
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dyskusja
Napisz odpowiedź...
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.

Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Wyloguj się
Czy jesteś pewny, że chcesz się wylogować?
NieTak
AnulujTak
Zapisz zmiany

+