ZE PAK utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w '18 wyniosła 464 mln zł

ZE PAK utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w '18 wyniosła 464 mln zł

PAP  | 20.04.2019 10:51

ZE PAK utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w '18 wyniosła 464 mln zł

(PAP) Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin utworzy dodatkowe rezerwy związane m.in. z utratą wartości aktywów w kopalniach węgla brunatnego Konin i Adamów - poinformował ZE PAK w komunikacie. W efekcie strata netto grupy w 2018 roku wyniesie 464 mln zł.

"W toku prac weryfikacyjnych dokonanych przez firmę audytorską, dotyczących testów na utratę wartości aktywów, wystąpiła konieczność zwiększenia odpisów aktualizujących wartość aktywów" - napisano w komunikacie.

Zwiększenie wartości odpisów dotyczy dwóch ośrodków, CGU PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin i CGU PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów. Głównym powodem była zmiana ujęcia rezerw i aktywów związanych z działalnością górniczą.

Obecnie wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy kapitałowej ZE PAK wskazują na utratę wartości w wysokości 367 mln zł. Natomiast w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania ZE PAK wynik testu na utratę wartości aktywów w CGU PAK KWB Adamów uzasadnia konieczność dokonania odpisu w wysokości 79 mln zł z tytułu utraty wartości akcji PAK KWB Adamów.

Odpis aktualizujący, zarówno w przypadku skonsolidowanego, jaki i jednostkowego sprawozdania finansowego nie wpłynie na wysokość wyniku EBITDA.

Ponadto w toku badania sprawozdań zidentyfikowano konieczność uwzględnienia kilku innych zdarzeń o jednorazowych charakterze, które wpływają na wynik finansowy za 2018 rok, w tym aktualizacji wartości zapasów (części zamiennych), aktualizacji wartości środków trwałych w budowie oraz aktualizacji rezerwy na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych.

Dodatkowo spółka utworzy rezerwy związane z potencjalną koniecznością zwrotu bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, przyznanych uprzednio w związku z poniesionymi nakładami na realizację inwestycji zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego, których realizacja może być zagrożona.

Suma powyższych zdarzeń obniży wynik EBITDA ZE PAK i skonsolidowany wynik EBITDA grupy kapitałowej o około 41 mln zł.

W efekcie grupa kapitałowa ZE PAK osiągnęła w 2018 roku około 464 mln zł straty netto i około 90 mln zł wyniku EBITDA. Spółka-matka w zeszłym roku miała około 65 mln zł straty netto i minus 99 mln zł wyniku EBITDA. (PAP Biznes)

Ważne fakty

Najnowsze komentarze

Dodaj komentarz
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dyskusja
Napisz odpowiedź...
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.

Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Wyloguj się
Czy jesteś pewny, że chcesz się wylogować?
NieTak
AnulujTak
Zapisz zmiany

+