Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną (opis)

Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie "A2" z perspektywą stabilną (opis)

PAP  | 19.04.2019 23:31

Agencja Moody's potwierdziła rating Polski na poziomie

(PAP) Agencja Moody's potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A2" z perspektywą stabilną - podano w komunikacie. Zdaniem agencji, impuls fiskalny nie będzie skutkować złamaniem ani krajowych, ani unijnych reguł fiskalnych.

Potwierdzenie ratingu wynika z równoważenia się poniższych czynników:

"1. Kluczową siłą kredytową Polski jest odporność gospodarki, co odzwierciedla solidny i stabilny wzrost gospodarczy z ostatnich lat, a także skala i poziom bogactwa krajowej gospodarki. 2. Profil długu sektora finansów publicznych jest stabilny, a prawdopodobieństwo jego osłabienia z uwagi na ekspansywną politykę fiskalną rządu jest niewielkie. 3. Siła instytucjonalna Polski uległa ostatnio erozji, co znajduje odzwierciedlenie w osłabieniu oceny praworządności oraz w ostatnich wydarzeniach w polskim systemie sądownictwa" - napisano w raporcie.

Stabilna perspektywa oznacza, że ryzyka dla oceny kredytowej Polski równoważą się

"Perspektywy wzrostu pozostają solidne pomimo wyzwań dla siły instytucjonalnej, ale przy wskaźnikach fiskalnych, które pozostaną zgodne z krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi" - napisano.

Agencja podwyższyła szacunek deficytu sektora general government Polski na 2019 r. do 1,8 proc. PKB z 1,7 proc. (projekcja z września 2018 r.), a na 2020 r. szacuje deficyt gg na 2,6 proc. PKB (z uwzględnieniem pakietu fiskalnego).

Analitycy agencji podwyższyli prognozę wzrostu PKB w Polsce na 2019 r. do 4,4 proc. z 4,2 proc., a na 2020 r. szacują 3,7 proc.

Do podwyżki ratingu mogłyby przyczynić się, w ocenie Moody's, następujące czynniki:

- konsolidacji fiskalna, która przyniosłaby trwałą redukcję strukturalnego deficytu budżetowego,

- podjęte zostaną działania, które przyczynią się do poprawy otoczenia instytucjonalnego w Polsce,

- strukturalne reformy, które podniosłyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego.

Obniżkę ratingu mogłoby z kolei wywołać:

- znaczne pogorszenie pozycji fiskalnej i/lub perspektywy niższego wzrostu gospodarczego o większej zmienności, np. w wyniku wystąpienia szoku dla klimatu inwestycyjnego,

- brak postępu w reformach strukturalnych, co mogłoby zaszkodzić napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a tym samym negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy, w kontekście niesprzyjającej sytuacji demograficznej oraz spadku napływu funduszy unijnych.

ODPORNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI POZOSTAJE WYSOKA

Moody's ocenia siłę gospodarczą Polski jako "bardzo wysoką".

"Mniejsza otwartość gospodarki w porównaniu do krajów regionu sprawia, że Polska jest mniej narażona na zmiany popytu zewnętrznego. Wzrost do tej pory był odporny na spowolnienie globalne i w strefie euro" - napisano w raporcie.

Agencja wskazała na postępującą konwergencję polskiej gospodarki do poziomów unijnych.

"Różnica w poziomie dochodów w porównaniu do UE ciągle się zmniejsza. Oczekuje się, że PKB per capita w Polsce wzrośnie do 87 proc. mediany UE do 2020 r. z 80 proc. w 2018 r. Jednakże pomimo silnego efektu doganiania, PKB per capita wg siły nabywczej pozostaje nieco poniżej mediany państw z koszyka ratingowego A2" - oceniał agencja.

Wśród średnio- i długoterminowych wyzwań gospodarczych Moody's wymienia trendy demograficzne, pogłębiające się niedobory siły roboczej oraz niższą dostępność funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-27.

EKSPANSYWNA POLITYKA FISKALNA NIE DOPROWADZI DO ZŁAMANIA REGUŁ FISKALNYCH

Siła fiskalna Polski w ocenie Moody's jest "wysoka".

Zdaniem agencji, przedwyborczy impuls fiskalny nie będzie skutkować złamaniem ani krajowych, ani unijnych reguł fiskalnych, choć nowe propozycje wydatkowe zwiększą deficyt strukturalny.

"W 2019 r. i 2020 r. spodziewamy się wzrostu deficytu sektora gg do 1,8 proc. PKB i 2,6 proc. PKB, w obliczu przedwyborczego pakietu rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (...). Pakiet zawiera głównie wydatki socjalne, które zwiększą deficyt strukturalny. Jednocześnie oczekujemy, że wdrożenie dodatkowych rozwiązań fiskalnych zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej pozwoli utrzymać skutki przedwyborczego pakietu w ryzach krajowych reguł fiskalnych, wobec faktu, iż władze podtrzymują zobowiązanie do przestrzegania krajowych oraz unijnych reguł fiskalnych" - napisano.

Poziom długu publicznego w relacji do PKB (ok. 49 proc. wg Moody's) oraz koszty obsługi długu w relacji do PKB i dochodów budżetowych są wg agencji zbieżne z medianą krajów z koszyka ratingowego A2.

NIEZALEŻNOŚĆ SYSTEMU SĄDOWNICTWA ZOSTAŁA OGRANICZONA, CO NEGATYWNIE WPŁYWA NA PRAWORZĄDNOŚĆ

Moody's ocenia siłę instytucjonalną Polski jako "wysoką", co równoważy silne ramy instytucjonalne i członkostwo w UE wobec rosnącej nieprzewidywalności politycznej.

"Ostatnie reformy sądownictwa niosą ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, co ogranicza działanie konstytucyjnego systemu kontroli i równowagi, a także praworządność. (...) Skutkuje to stopniowym pogarszaniem się siły instytucjonalnej Polski, co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu się wyniku kraju w kategorii praworządności wskaźników WGI, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i względnym, w 201 i 2017 r." - napisano.

"Zmiany w systemie sądownictwa doprowadziły także do konfliktu Polski z UE" - dodano.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Fitch i S&P w ostatnich tygodniach potwierdziły ratingi Polski na dotychczasowym poziomie - w obu przypadkach "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Moody's zakończył wiosenną rundę przeglądów oceny kredytowej Polski przez główne agencje. Kolejne przeglądy zaplanowano na jesień - Fitch 27 września, S&P i Moody's 11 października. (PAP Biznes)

Ważne fakty

Najnowsze komentarze

Dodaj komentarz
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dyskusja
Napisz odpowiedź...
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.

Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Wyloguj się
Czy jesteś pewny, że chcesz się wylogować?
NieTak
AnulujTak
Zapisz zmiany

+