W świetle oczekiwań na II kw. '19 r. można spodziewać się wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw - NBP

W świetle oczekiwań na II kw. '19 r. można spodziewać się wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw - NBP

PAP  | 19.04.2019 10:31

W świetle oczekiwań na II kw. '19 r. można spodziewać się wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw - NBP

(PAP) W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można spodziewać się wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw - wynika z kwietniowej edycji opracowania NBP "Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". Badania koniunktury NBP wskazują na pogorszenie prognoz popytu na II kw., które jest szczególnie silne w przypadku eksportu.

"W świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można się spodziewać wyraźnego pogorszenia kondycji przedsiębiorstw. Wskaźnik prognoz sytuacji własnej, oczyszczony z wahań sezonowych, spadł czwarty kwartał z rzędu - do najniższego poziomu w ciągu ostatnich pięciu lat. Spadek wskaźnika zanotowano w większości analizowanych przekrojów i klas" - napisano w raporcie.

"Prognozy przedsiębiorstw sytuacji własnej na kolejne 12 miesięcy pogorszyły się nieznacznie. W efekcie oceny te pozostają wyraźnie niższe niż w okresie 2017/2018. Brak bodźców do dalszej poprawy mogą wzmacniać pogarszające się przewidywania co do wielkości popytu. Największy optymizm prognoz wykazują obecnie firmy budowlane, górnictwo, a wśród firm przetwórczych – przedsiębiorstwa oferujące trwałe dobra konsumpcyjne. Najmniej optymistyczne są największe podmioty w próbie, energetyka oraz handel" - dodano.

Badania koniunktury NBP wskazują na pogorszenie prognoz popytu na II kw., które jest szczególnie silnie w przypadku eksportu.

"W I kw. 2019 r. utrzymały się bardzo dobre oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw. Na korzystną (i zbliżoną do poprzedniego kw.) sytuację w tym obszarze wskazują również miesięczne dane o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za styczeń oraz luty br." - napisano.

"Pogorszyły się natomiast prognozy popytu na II kw. 2019 r., szczególnie silnie w przypadku eksportu. Prawdopodobną główną przyczyną mogą tu być gorsze prognozy popytu zagranicznego, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej. Wpływ tzw. Brexitu wydaje się być natomiast ograniczony" - dodano.

W świetle wyników badania NBP prognozy na II kw. 2019 r. wskazują na lekki spadek zarówno udziału firm planujących podwyżki, jak i przewidujących zwiększenie zatrudnienia.

"Prawdopodobnie lekko +ochładza się+ sytuacja na rynku pracy. W I kw. 2019 r. odnotowano niewielki spadek udziału przedsiębiorstw odczuwających presję płacową, jednak wartość tego wskaźnika jest wciąż relatywnie wysoka. Na wysokim poziomie, mimo spadku, utrzymują się również odsetki firm wskazujących na braki kadrowe i presję płacową/wysokie koszty pracy jako na barierę rozwoju firmy" - napisano.

"Prognozy na II kw. 2019 r. wskazują na lekki spadek zarówno udziału firm planujących podwyżki, jak i przewidujących zwiększenie zatrudnienia (zwłaszcza wśród eksporterów)" - dodano.

Z raportu wynika też, że perspektywy dla rozwoju aktywności inwestycyjnej pogorszyły się w ciągu kwartału.

"W IV kw. wyraźnie wzrosła dynamika rdr inwestycji przedsiębiorstw prywatnych; głównie dzięki zwiększanym nakładom na maszyny i urządzenia. Jednocześnie nadal utrzymywało się wysokie, przede wszystkim z uwagi na intensywne inwestycje budowlane, tempo wzrostu nakładów przedsiębiorstw publicznych. Wprawdzie, w świetle wyników SM NBP, perspektywy dla rozwoju aktywności inwestycyjnej pogorszyły się w ciągu kwartału, można je jednak nadal oceniać jako umiarkowanie dobre" - napisano.

"Wyraźne obniżenie optymizmu inwestycyjnego, po rekordowo dobrym wyniku w I kw., odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach sektora publicznego" - dodano. (PAP Biznes)

Ważne fakty

Najnowsze komentarze

Dodaj komentarz
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dyskusja
Napisz odpowiedź...
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.

Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Ελληνικά Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Wyloguj się
Czy jesteś pewny, że chcesz się wylogować?
NieTak
AnulujTak
Zapisz zmiany

+